Hakkımızda

Slide background

One of the first accredited private laboratories in Berlin that provides tests for genetic diseases, to the medical and health care sector, to physicians and clinicians, as well as to the general public

IMMD

Medikal Moleküler Tanılar Enstitüsü (IMMD) bir genetik tanı şirketi olarak 1994’te kurulmuştur. Mevcut genetik hastalıklar için testler yapan ilk özel laboratuarlardan biridir. Kurulduğu günden beri IMMD tarafından 100,000’den fazla genetik test gerçekleştirilmiştir. Odaklandığımız temel saha kalıtsal hastalıkların tanısıdır (www.immd.de).

Adli test usulleri 2004’te alman Akreditasyon Konseyince akredite edilmiştir. 2009’da adli test usulleri DIN EN ISO/IEC 17025:2005 ve Genetik Tanılar Yasasınca (İnsan Genetiği Testi Kanunu – Gen DG) tarafından tekrar akredite edilmiştir. 2004’te akreditasyon Alman Akreditasyon Otoritesi (DAkkS) tarafından tekrar onaylanmıştır.

IMMD’de genetik analizler moleküler biyologlar, kimyacılar ve doktorlardan oluşan son derece kaliteli çalışanlarca yapılmaktadır. Laboratuar müdürü Dr Eva Spitzer Alman Ebeveynlik Testi Cemiyetinin (Ebeveynlik Testi Değerlendiricisi) tanınmış uzmanlardan biridir.

Genetik tanılar alanında önde gelen enstitülerden biri olarak IMMD, DNA analizleri için özel teknolojiye dayalı bir dizi testler geliştirmiştir. Bu prosedürler için küçük miktarlarda kan özel test kağıtları üzerinde kurutulur. Bu numuneler hastalardan rahat bir şekilde doktorlarının muayenehanesinde veya kendi evlerinde alınabilir. Numune daha sonra bizim laboratuarımıza postalanır.

Laboratuarlarımız düzenli teftişler ve harici kalite çalışmalarıyla denetlenir. Bunlar klinik-genetik analizlerini ve “babalık testlerini” içerir. Kalite kontrolleri Alman ve Avrupa İnsan Genetiği Cemiyeti tarafından organize edilir. IMMD ayrıca Adli Tıp Cemiyeti (GEDNAP) ve Alman Ebeveynlik Testi Cemiyeti (DGAB) tarafından her yıl düzenlenen denetimlere de katılır. IMMD tarafından geliştirilen bütün testler test edilmiş ve onaylanmıştır.

Yol tarifi